ค้นหาคลินิก ที่ดีที่สุดสำหรับ การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan ใน ประเทศไทย

MyMediTravel มีให้บริการ การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan จาก 4 สถานพยาบาล ใน ประเทศไทย

สิ่งที่คุณควรต้องรู้เกี่ยวกับ การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan ใน ประเทศไทย

ซีทีแสกน

CT Scan หรือ ซีทีสแกน คือ การตรวจ วินิจฉัยโรค ด้วยเครื่อง เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ โดยที่แพทย์ จะฉายรังสี เอกซเรย์ บริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย ที่ต้องการ ตรวจแล้วใช้ คอมพิวเตอร์ สร้างเป็นภาพ ฉายลักษณะ และอวัยวะ ภายในร่างกาย เพื่อใช้ใน การวินิจฉัย หาความ ผิดปกติ ของร่างกาย ต่อไป ซึ่งวิธีการ นี้สามารถ ได้ภาพที่มี ความชัดเจน กว่าการ เอกซเรย์ แบบธรรมดา และยังใช้ ตรวจอวัยวะ ภายในร่างกาย ได้เกือบ ทุกส่วน

ข้อบ่งชี้ ในการทำ ซีทีสแกน

 • ตรวจวินิจฉัย โรคหรือ อาการป่วยเช่น ตรวจหา เนื้องงอก หรือเนื้อร้าย ภาวะเลือดออก ของอวัยวะ ภายใน การบาดเจ็บ เสียหายของ อวัยวะภายใน การไหลเวียน ของเลือด การเกิด ลิ่มเลือด รอยแตกร้าว ของกระดูก ภาวะ สมองขาดเลือด เป็นต้น
 • ติดตามการ รักษาโรค หรืออาการป่วย เช่น การตรวจดู ขนาดของ ก้อนเนื้องอก และตรวจติดตาม ผลหลังการ รักษามะเร็ง
 • ตรวจเพื่อใช้ เป็นแนวทาง ในการรักษาเช่น ตรวจดูรูปร่าง และขนาด ของก้อนเนื้อ ก่อนทำรังสี รักษา ใช้ซีทีสแกน เพื่อฉายภาพ ในขณะที่ แพทย์ใช้ เข็มเจาะถ่าย ของเหลว ในฝีออก หรือใช้เข็ม นำตัวอย่าง ชิ้นเนื้อ ออกมาตรวจ

การเตรียมตัว 

ผู้ป่วยจะต้อง ถามถึง ข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น สาเหตุ ความจำเป็น ความเสี่ยง และประโยชน์ ที่ได้จาก การตรวจด้วย ซีทีแสกน โดยก่อนทำ ผู้ป่วยควร สวมใส่เสื้อผ้า ที่หลวม ไม่มีส่วน ประกอบของ โลหะ เช่น เข็มขัด ซิป ถอดฟันปลอม แว่นตา และไม่สวมใส่ เครื่องประดับใด ๆ ในบางกรณี ผู้ป่วยอาจ ต้องเปลี่ยนไป ใส่ชุดของ โรงพยาบาล เพื่อให้สะดวก ในการสร้างภาพ และการฉาย รังสี ในผู้ป่วย ที่ทำการ เอกซเรย์ ช่องท้อง แพทย์อาจจะ ให้งดอาหาร เป็นเวลา หลายชั่วโมง ก่อนทำ ซีทีสแกน เพื่อให้ได้ ภาพฉาย ที่ชัดเจน ไม่ให้ รบกวน ผลการตรวจ  หรือแพทย์อาจ ให้รับประทาน ยาระบาย ก่อนการทำ ซีทีสแกน นอกจากนี้ ผู้ป่วยควร แจ้งให้แพทย์ ทราบเกี่ยวกับ ประวัติทาง การแพทย์ เช่น การแพ้ยา ปัญหา และภาวะ ทางสุขภาพ อื่น ๆ ที่สำคัญ อย่างเช่น

 • กำลังตั้งครรภ์,
 • มีโรค ประจำตัว เช่น หอบหืด, โรคเบาหวาน, ไต, หัวใจ, มะเร็ง เม็ดเลือดขาว
 • เคยมี ประวัติการ แพ้สารทึบ รังสี ที่ใช้ในการ ทำซีทีสแกน
 • มีความ วิตกกังวล เป็นอย่างมาก ก่อนทำ ซีทีสแกน
 • เคยสวน แป้งแบเรียม เข้าทาง ทวารหนัก แล้วทำการ เอกซเรย์ มาก่อนหน้า ไม่เกิน 4 วัน เพราะแป้งแบเรียม จะขึ้นมา บนฟิล์ม เอกซเรย์ ทำให้เห็น ภาพฉาย ได้ไม่ชัดเจน

การทำซีทีแสกน

ในผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจต้อง ใช้สารทึบรังสี ฉีดเข้าไป ในร่างกาย เพื่อช่วยให้ ภาพฉาย ในบริเวณ ต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยฉีดสาร ทึบรังสี เข้าสู่เส้นเลือด, ให้ผู้ป่วย ดื่มสาร ทึบรังสี เข้าไป หรือสอดสาร ทึบรังสี เข้าสู่ลำไส้ ผ่านทาง ทวารหนัก

สำหรับผู้ป่วย ที่มีความ วิตกกังวล เป็นอย่างมาก แพทย์จะให้ ยาระงับ ประสาท เพื่อคลายความกังวล ก่อนการเอกซเรย์ เมื่อเริ่มต้น การทำ ซีทีสแกน ผู้ป่วยต้อง นอนราบลง บนเตียงของเครื่องสแกน แล้วเตียงจะ เคลื่อนเข้าไป ภายในเครื่องแสกน โดยที่ให้ บริเวณที่ ต้องการจะ สแกน อยู่พอดีกับ วงแหวนสแกน ต่อจากนั้น เครื่องจะเริ่ม ทำการสแกน โดยการหมุน เพื่อฉายรังสี เอกซเรย์ ไปรอบ ๆ ตัวผู้ป่วย และเครื่อง คอมพิวเตอร์ จะฉายภาพ ออกมาเรื่อย ๆ ดั้งนั้นผู้ป่วยควร นอนราบนิ่ง ๆ ผ่อนคลาย ความกังวล หายใจ ตามปกติ ในบางคน อาจต้อง กลั้นหายใจ หรือหายใจเ ข้าออก ตามคำสั่งแพทย์ เพื่อให้ภาพ ถ่ายรังสี ออกมา ได้ชัดเจน โดยในช่วงระหว่าง ที่อยู่ในเครื่อง ซีทีแสกน ผู้ป่วยสามารถ สื่อสารกับ นักรังสีเทคนิค และแพทย์ที่ ดูแลการสแกน ได้ผ่าน อินเตอร์คอม (เครื่องสื่อสาร ด้วยเสียง) ใช้เวลา ในการทำ ประมาณ 10-20 นาที

การดูแล ตนเองหลัง ทำซีทีสแกน

ผู้ป่วยสามารถ กลับบ้าน และทำกิจกรรม ต่าง ๆ ได้ตามปกติ เช่น การรับประทาน อาหาร ดื่มน้ำ หรือขับรถ แล้วมาฟังผล จากแพทย์ ตามนัดหมาย ยกเว้นใน ผู้ป่วยที่ใช้ ยาระงับประสาท เพื่อคลาย ความกังวล ก่อนเข้า เครื่องสแกน ซึ่งอาจมี อาการมึนงง หรือง่วงซึมได้ ควรมีคน พากลับบ้าน ไม่ควรขับขี่ ยานพาหนะ ด้วยตนเอง เพราะอาจเกิด อันตรายได้

ส่วนผู้ป่วย ที่มีการ ใช้สารทึบแสง หลังทำ ซีทีสแกน แพทย์อาจให้ อยู่ดูอาการ ที่โรงพยาบาล ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดูว่า ผู้ป่วยเกิด อาการแพ้ จากการใช้ สารทึบ รังสีหรือไม่ โดยที่ผู้ป่วย ควรดื่มน้ำ ในปริมาณมาก ๆ เพื่อช่วยให้ ไตช่วยขับสาร ทึบรังสี ออกจาก ร่างกาย ผ่านทางปัสสาวะ

ข้อจำกัด ในการทำ ซีทีสแกน

 • เด็กผู้ปกครอง ควรปรึกษา กับแพทย์ ในการเตรียม ความพร้อมต่าง ๆ ในกรณี ที่เด็กมี ความกลัวมาก แพทย์อาจให้ ยาระงับความกังวล
 • ตั้งครรภ์เพราะอาจส่ง ผลกระทบ ต่อทารกในครรภ์
 • สแกน เมื่อจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยง ต่อปัญหา สุขภาพ ที่มาจาก การรับ รังสีเอกซเรย์ และเพิ่มความ วิตกกังวล เกินจำเป็น

ข้อดีของ การทำ ซีทีสแกน

 • ไม่มีความ เจ็บปวด ในขณะ ที่ทำการตรวจ
 • สามารถตรวจ สแกนอวัยวะ ในร่างกาย ส่วนใหญ่ได้
 • ได้ภาพที่มี ความละเอียดสูง กว่าการทำ อัลตราซาวด์ ซึ่งทำให้ แพทย์สามารถ วินิจฉัย ได้แม่นยำขึ้น
 • สามารถตรวจ สแกน ได้รวดเร็ว กว่าการสแกน แบบเอ็มอาร์ไอ

ข้อเสียของ การทำ ซีทีสแกน

 • อาจมีวัตถุ แปลกปลอม ที่ปรากฏ อยู่ในการ แปลผล เอกซเรย์ เช่น เครื่องประดับ ต่าง ๆ
 • ในการสแกน อาจมีการ กลั้นหายใจ ซึ่งผู้ป่วย บางรายไม่ สามารถทำได้
 • การทำ ซีทีสแกน สมอง อาจมีกระดูก ส่วนกะโหลก ศีรษะบัง ทำให้การ แปลผล มีความ คลาดเคลื่อนได้
 • การทำ ซีทีสแกน ในตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีกระดูก อยู่จำนวนมาก เช่น กระดูกสันหลัง อาจมีการ บดบัง อวัยวะบางส่วน ที่ต้องการ ตรวจวินิจฉัยได้ และการแปลผล คลาดเคลื่อนได้
 • การทำ ซีทีสแกน ต้องใช้รังสี ปริมาณมาก อาจเพิ่ม ความเสี่ยงต่อการ ได้รับรังสี มากเกินไป

แพทย์, ศัลยแพทย์ และคลินิก ใน ประเทศไทย ที่เชี่ยวชาญในด้าน การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan

คุณต้องการให้เราช่วยหาคลินิกหรือโรงพยาบาล สำหรับทำศัลยกรรมหรือทำการรักษาหรือไม่?

ทีมงานของเรา พร้อมให้บริการในทุก ๆ ขั้นตอน จนกว่าการรักษาหรือศัลยกรรมของคุณจะเสร็จสิ้น

ช่วยฉันค้นหาคลินิก

ดูการ การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan ทั้งหมด และคลินิกใน ประเทศไทย รวมถึงบริเวณใกล้เคียง

คลินิก และ โรงพยาบาล ที่ให้บริการ การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan ใน ประเทศไทย
ค้นหา และเปรียบเทียบ คลินิก โรงพยาบาล ที่ดีที่สุดสำหรับ การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan ใน ประเทศไทย
ขอใบเสนอราคาฟรี!
ไม่พบรายการที่คุณกำลังสนใจ? เราสามารถช่วยคุณได้!
คุณเป็นเจ้าของคลินิก หรือ โรงพยาบาล ใน ประเทศไทย หรือไม่
เข้าร่วมกับ MyMediTravel ตอนนี้ - ฟรี!

ค้นหาคลินิกและโรงพยาบาลชั้นนำสำหรับ การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan ใน ประเทศไทย สามารถเปรียบเทียบการรักษาหรือศัลยกรรม เลือกราคาที่ถูกที่สุด ปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย และดูรีวิว ประกอบการตัดสินใจจากทั้งหมด 4 คลินิก ที่เชี่ยวชาญในด้าน การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan ใน ประเทศไทย

ดูคลินิกและโรงพยาบาลทั้งหมด ใน ประเทศไทย ที่มีใน MyMediTravel

ขอใบเสนอราคาฟรี