ค้นหาคลินิก ที่ดีที่สุดสำหรับ การตรวจร่างกายด้วยอัลตร้าซาวด์ ใน เยอรมนี

MyMediTravel มีให้บริการ การตรวจร่างกายด้วยอัลตร้าซาวด์ จาก 1 สถานพยาบาล ใน เยอรมนี

สิ่งที่คุณควรต้องรู้เกี่ยวกับ การตรวจร่างกายด้วยอัลตร้าซาวด์ ใน เยอรมนี

อัลตร้าซาวด์

 การตรวจ อัลตราซาวด์ คือ การตรวจโดย ใช้คลื่นเสียง ความถี่สูง กว่าที่หู ของเราจะสามารถได้ยิน จับภาพ อวัยวะ ต่าง ๆ ภายในร่างกาย คลื่นเสียงนี้ จะไม่ก่อ ให้เกิด อันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น จึงได้นำมา ใช้อย่างกว้างขวาง ในการตรวจ วินิจฉัย ทั่วไป, การตรวจเบื้องต้น โดยเฉพาะ การตรวจดู ทารกในครรภ์ และเด็ก การตรวจด้วย การอัลตราซาวด์ นอกจาก ไม่อันตรายแล้ว ยังไม่ทำ ให้ผู้ป่วย รู้สึกเจ็บปวด บริเวณที่ตรวจ แต่อย่างใด นอกเหนือไปจาก แรงกด เพียงเล็กน้อย เท่านั้น
อัลตราซาวด์ สามารถตรวจ ได้กับหลาย อวัยวะ เช่น หัวใจ ตับ ม้าม ไต ถุงนํ้าดี ช่องท้อง มดลูก ฯลฯ และมีการ เตรียมตัวผู้ป่วย ไม่ยุ่งยาก

อัลตราซาวด์ตรวจอะไรได้บ้าง

- ตรวจดู ทารก ในครรภ์, ดูเพศ, ความผิดปกติ, ขนาดของ ทารกในครรภ์
- ตรวจดู โครงสร้าง ของหัวใจ การทำงาน ของหัวใจ จังหวะการเต้น กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ และตรวจหา โรคหัวใจ และหลอดเลือดแดง ส่วนต้น (ซึ่งจะต้อง ทำการตรวจ โดยผู้เชี่ยวชาญ โรคหัวใจ) 
- ดูความ ผิดปกติ ทั่ว ๆ ไป เช่น นิ่วในถุงน้ำดี, นิ่วในไต, ก้อนเนื้อในตับ เป็นต้น
- ตรวจดูความ ผิดปกติ ของเส้นเลือดแดง และเส้นเลือดดำ ว่ามีการอุดตัน, โป่ง หรือขอด หรือไม่
- ตรวจเพื่อ ยืนยันกับ การตรวจอื่น ๆ ว่าพบก้อนเนื้อ
- ตรวจติดตาม ดูความ เปลี่ยนแปลงของ รอยโรคต่าง ๆ
- ใช้ในกระบวน การทางการแพทย์ เช่น การตัดชิ้นเนื้อ ไปตรวจ ในห้องปฏิบัติการ ที่ต้องใช้ความ ระมัดระวัง ซึ่งอาจต้อง ใช้เครื่อง อัลตราซาวด์ เข้ามาช่วย เพื่อให้แพทย์ ได้เห็นภาพ อวัยวะ บริเวณนั้น ๆ และดำเนิน การตัดเนื้อเยื่อได้อย่าง แม่นยำยิ่งขึ้น
- ตรวจดูสมอง เด็กแรกเกิด ถึง 1 ขวบ
- ใช้บำบัด รักษาโรค บางครั้งเครื่อง อัลตราซาวด์ อาจสามารถ นำมาใช้ ในงานของ เวชศาสตร์ ฟื้นฟูหรือ กายภาพบำบัด หรือใช้สำหรับ การตรวจ และรักษา เนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม ที่ได้รับ ความบาดเจ็บ หรือเสียหาย

ข้อจำกัด ของการ อัลตร้าซาวด์

- ไม่สามารถ ใช้ตรวจ อวัยวะ ที่เป็น กระดูกได้ หรือส่วนที่ ถูกกระดูก บังได้ เพราะกระดูก จะสะท้อนคลื่น กลับหมด ไม่สามารถ ทะลุทะลวง ลงไปยัง อวัยวะต่าง ๆ ได้
- ไม่สามารถ ใช้ตรวจ อวัยวะ ส่วนที่มี ลมได้ เช่น กระเพาะอาหาร ปอด เป็นต้น ทั้งนี้เพราะ อากาศจะไม่ สะท้อนคลื่น สัญญาณกลับ ทำให้ไม่ สามารถรับ สัญญาณมา สร้างภาพได้  

การเตรียมตัว ก่อนการตรวจ อัลตราซาวด์

การเตรียมตัว ก่อนตรวจ อัลตราซาวด์นั้น ขึ้นอยู่กับว่า จะตรวจที่ อวัยวะ บริเวณใด ในร่างกาย ซึ่งแพทย์อาจ จะแนะนำ ข้อปฏิบัติ ก่อนการ อัลตราซาวด์ จะช่วยให้ มองเห็นภาพ อัลตราซาวด์ ส่วนนั้น ๆ ได้ชัดเจน ยิ่งขึ้น ในบางเคส อาจต้อง อดอาหาร เป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ อย่างเช่น การตรวจช่องท้อง เนื่องจากอาหาร ที่ยังย่อย ไม่หมด สามารถขัดขวาง คลื่นเสียง ทำให้ไม่ สามารถเห็น ภาพที่ชัดเจน ส่วนการตรวจตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี หรือม้าม แพทย์อาจให้ งดทานอาหาร ที่มีไขมัน ในเย็น วันก่อนตรวจ และอดอาหาร จนถึง เวลาตรวจ แต่ผู้ป่วย สามารถ ทานยา และดื่มน้ำ ได้ตามปกติ ส่วนการตรวจ อย่างอื่น ๆ เช่น ตรวจเชิงกราน และการตรวจครรภ์ แพทย์อาจแนะนำ ให้ดื่มน้ำ อย่างน้อย 4-6 แก้ว ในช่วง 1-2 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ แล้วอย่า ปัสสาวะออก จนกว่าจะ ทำการอัลตราซาวด์ เรียบร้อยแล้ว

ข้อดีของ การตรวจ อัลตราซาวด์

- การตรวจ ไม่ทำให้เจ็บ ไม่ต้องฉีดยา หรือมี การผ่าตัด ร่วมด้วย
- การตรวจ อัลตราซาวด์ มีราคา ค่าใช้จ่าย ในการตรวจ ถูกกว่า เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ และเอ็มอาร์ไอมาก
- มีความปลอดภัย เพราะไม่มี การฉีดสี ไม่ใช้ รังสีเอกซ์ คลื่นวิทยุห รือคลื่น แม่แหล็ก จึงทำให้สามารถตรวจ ในสตรี ตั้งครรภ์ เด็กทารก และสามารถ ทำการตรวจซ้ำ ๆ ได้บ่อยกว่า การตรวจ เอ็มอาร์ไอ และเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์
- สามารถตรวจ ได้ทุก อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อ เหมือนกับการ ตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ เอกซเรย์  และเอ็มอาร์ไอ
- เครื่องตรวจ อัลตราซาวด์ สามารถ เคลื่อนย้าย ได้ง่าย เพราะมี ขนาดเล็ก สามารถนำ มาตรวจข้างเตียง ผู้ป่วยได้ และสามารถ นำไปใช้ ได้กับ ทุกสถานที่ ไม่จำเป็น ต้องมี เครื่องป้องกัน รังสีเอกซ์ หรือ สนามแม่เหล็ก พิเศษ
- เครื่องอัลตราซาวด์ มีประสิทธิภาพ ในการจับภาพ เนื้อเยื่ออ่อนได้ดีกว่า การตรวจ เอกซเรย์ จึงใช้ตรวจ อวัยวะต่าง ๆ เช่น หัวใจ หลอดเลือด ไต ตับ ตับอ่อน เต้านม ดวงตา ต่อมไทรอยด์ ถุงน้ำดี ม้าม กระเพาะปัสสาวะ ลูกอัณฑะ มดลูก และรังไข่ ได้อย่างดี

ผลข้างเคีรวยง ของการตจ อัลตราซาวด์

ไม่มีการ รายงานผล ที่มีผลข้างเคียง ที่ร้ายแรง จากการตรวจ อัลตราซาวด์ มาก่อน แต่อาจมี บางรายที่ มีอาการ แพ้เล็ก ๆ น้อย ๆ ดังต่อไปนี้

- อาจทำให้ รู้สึกไม่สบาย เนื้อตัว เมื่อเครื่องมือ แนบลงบน ผิวหนัง หรือถูกตรวจ ภายในร่างกาย เช่น สอดเข้าทาง ทวารหนัก หรือช่องคลอด
- อาจมีอาการ แพ้เจลที่ใช้ ทาผิวหนัง ก่อนการตรวจ และก่อให้ เกิดผื่นคัน แต่ก็สามาร ถหายได้เองภายใน 2-3 วัน และพบได้น้อย
- อาจแพ้น้ำยา ที่ใช้เคลือบ หัวอันตราซาวด์ ในกรณี ที่ตรวจภายใน ซึ่งหากผู้รับ การตรวจ เคยมีอาการแพ้ มาก่อน ควรแจ้งให้ แพทย์ทราบ แพทย์จึง หลีกเลี่ยง น้ำยาชนิดนั้น และเปลี่ยนน้ำยา ชนิดอื่น
- อาจทำให้ รู้สึกไม่ สบายตัว หรือเมี ผลข้างเคียงชั่วคราว ที่มาจาก การอัลตราซาวด์ แบบส่องกล้อง  เช่น ท้องอืด หรืออาการ เจ็บคอ และยังมี โอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อน ที่รุนแรง คือมี เลือดออกภายในได้ แต่ก็พบ ได้น้อยมาก

ในการศึกษา การทดลอง ในหนูนั้น พบว่า การใช้ อัลตราซาวด์ บ่อย ๆ อาจสร้างความ เสียหาย ต่อเซลล์สมอง และอาจทำให้ เซลล์เกิด ความร้อนมาก จนถึงขั้น เกิดเป็นฟอง อากาศ หรือเกิดช่องว่าง ขึ้นในเซลล์ และทำให้ เซลล์บาดเจ็บได้ ดังนั้น ทางการแพทย์ จึงยังกังวล ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ การตรวจ ทารกในครรภ์ โดยไม่มี ข้อบ่งชี้ ทางการแพทย์ ดังนั้น ทางการแพทย์ จึงแนะนำ ให้ใช้การ ตรวจด้วยรังสี คลื่นเสียง และคลื่นแสงต่าง ๆ อย่างน้อยที่สุด เท่าที่จะ เป็นไปได้ และต้องมี ข้อบ่งชี้ ทางการแพทย์เสมอ

แพทย์, ศัลยแพทย์ และคลินิก ใน เยอรมนี ที่เชี่ยวชาญในด้าน การตรวจร่างกายด้วยอัลตร้าซาวด์

คุณต้องการให้เราช่วยหาคลินิกหรือโรงพยาบาล สำหรับทำศัลยกรรมหรือทำการรักษาหรือไม่?

ทีมงานของเรา พร้อมให้บริการในทุก ๆ ขั้นตอน จนกว่าการรักษาหรือศัลยกรรมของคุณจะเสร็จสิ้น

ช่วยฉันค้นหาคลินิก

ดูการ การตรวจร่างกายด้วยอัลตร้าซาวด์ ทั้งหมด และคลินิกใน เยอรมนี รวมถึงบริเวณใกล้เคียง

คลินิก และ โรงพยาบาล ที่ให้บริการ การตรวจร่างกายด้วยอัลตร้าซาวด์ ใน เยอรมนี
ค้นหา และเปรียบเทียบ คลินิก โรงพยาบาล ที่ดีที่สุดสำหรับ การตรวจร่างกายด้วยอัลตร้าซาวด์ ใน เยอรมนี
ขอใบเสนอราคาฟรี!
ไม่พบรายการที่คุณกำลังสนใจ? เราสามารถช่วยคุณได้!
คุณเป็นเจ้าของคลินิก หรือ โรงพยาบาล ใน เยอรมนี หรือไม่
เข้าร่วมกับ MyMediTravel ตอนนี้ - ฟรี!

ค้นหาคลินิกและโรงพยาบาลชั้นนำสำหรับ การตรวจร่างกายด้วยอัลตร้าซาวด์ ใน เยอรมนี สามารถเปรียบเทียบการรักษาหรือศัลยกรรม เลือกราคาที่ถูกที่สุด ปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย และดูรีวิว ประกอบการตัดสินใจจากทั้งหมด 1 คลินิก ที่เชี่ยวชาญในด้าน การตรวจร่างกายด้วยอัลตร้าซาวด์ ใน เยอรมนี

ดูคลินิกและโรงพยาบาลทั้งหมด ใน เยอรมนี ที่มีใน MyMediTravel

ขอใบเสนอราคาฟรี