ค้นหาคลินิก ที่ดีที่สุดสำหรับ การวินิจฉัย ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ ใน เยอรมนี

MyMediTravel มีให้บริการ การวินิจฉัย ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ จาก 6 สถานพยาบาล ใน เยอรมนี

สิ่งที่คุณควรต้องรู้เกี่ยวกับ การวินิจฉัย ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ ใน เยอรมนี

เอ็กซเรย์

เอกซเรย์ (X-Ray) คือ การตรวจ ด้วยรังสี ซึ่งเป็น รังสี X โดยที่รังสี จะมี ลักษณะ เป็นคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า การเอกซเรย์ จะทำให้ เห็นภาพของ อวัยวะ ภายในต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นสี ขาวดำ โดยที่มี ความเข้มอ่อน แตกต่างกัน การเอกซเรย์ จะใช้ใน การตรวจดู ความผิดปกติ ของร่างกาย ส่วนต่าง ๆ เช่น  ช่องท้อง ทรวงอก และกระดูก เป็นต้น

ทั้งนี้ เนื้อเยื่อ ในร่างกาย ของคนเรา จะมี คุณสมบัติ ในการ ดูดซับรังสี ที่แตกต่าง กันไป ซึ่งแคลเซียม สามารถ ดูดซับรังสี ได้มากสุด จึงทำให้ ได้กระดูก ได้ภาพที่ ออกมา เป็นสีขาว และเนื้อเยื้อ ต่าง ๆ อีกทั้งไขมัน ดูดซับรังสี ได้น้อย จึงทำให้ เห็นเป็นสีเทา และอากาศ จะดูซับ รังสีได้ น้อยที่สุด จึงทำให้ ปอดเอกซเรย์ ออกมา เป็นสีดำ ในการ เอกซเรย์ อาจมีการ ใช้สื่อกลาง คือ สารไอโอดีน หรือแบเรียม สารนี้จะ ช่วยในการ ให้เห็นภาพ ได้ชัดขึ้น

ชนิดของ การเอกซเรย์

 • การเอกซเรย์ปอด / ทรวงอก เป็นการ เอกซเรย์ เพื่อดูความ ผิดปกติ ของหัวใจ ปอด และระบบ หลอดเลือดหัวใจ แต่ถ้า ต้องการตรวจ หาโรคมะเร็ง จะใช้การตรวจ แมมโมเแกรม
 • การเอกซเรย์ กระดูก เป็นการ เอกซเรย์ เพื่อดูความ ผิดปกติ ของกระดูก หรือสภาพ ของกระดูก เช่น แขน ขา มือ กระดูกสันหลัง กระโหลกศีรษะ หรือแม้แต่ฟัน
 • การเอกซเรย์ ช่องท้อง เป็นการ เอกซเรย์ ช่องท้อง จะใช้ใน 2 กรณีคือ 1. กรณีฉุกเฉิน ที่เกิด สิ่งแปลกปลอม ที่เป็นโลหะ ตกค้างอยู่ ภายในร่างกาย หรือตรวจดู ความผิดปกติ ของระบบ ทางเดินอาหารโดยมีสาร แบเรียม เป็นสื่อนำ

ข้อบ่งชี้ ในการตรวจ เอกซเรย์

 • โรคหัวใจโต เป็นหนึ่งใน สัญญาณของ ภาวะหัวใจวาย ซึ่งสามารถ เห็นได้ว่า มีหัวใจ ขนาดเท่าไหน
 • มะเร็งเต้านม เป็นการตรวจ ด้วยแมมโมแกรม ซึ่งสามารถ มองเห็นความ ผิดปกติ ของเนื้อเยื่อ ที่เต้านมได้
 • โรคมะเร็งกระดูก ซึ่งจะทำ ให้แพทย์ ได้มองเห็น เนื้องอกที่ กระดูก ได้มากขึ้น
 • ตรวจปัญหา ของปอด เช่นติดเชื้อ ซึ่งเป็นการ ตรวจหา ร่องรอย ของวัณโรค น้ำท่วมปอด โรคปอดบวม หรือ มะเร็งปอด 
 • กระดูกติดเชื้อ หรือแตกหัก สามารถ มองเห็นได้ ผ่านการเอกซเรย์
 • ข้อต่ออักเสบ การเอกซเรย์ จะทำให้ เห็นร่องรอย ของระดับ ข้อต่ออักเสบ
 • ใช้ในการ ทำการรักษา ทางทันตกรรม ซึ่งแพทย์จะ ต้องใช้ใน การวางแผน การรักษา เช่น การจัดฟัน ผ่าฟันคุด หรือการถอนฟัน เป็นต้น
 • โรคกระดูกพรุน ซึ่งจะทำ ให้เห็นความ หนาแน่น ของกระดูก ในเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัย โรคกระดูกพรุน
 • การอุดตัน ของหลอดเลือด ซึ่งจะมี การฉีดสาร ผสมไอโอดีน เพื่อให้เกิด การเรืองแสง ในระบบ หลอดเลือด
 • ปัญหา ระบบขับถ่าย จะมีการ ให้สารแบเรียม ผ่านการสวน หรือการดื่ม เพื่อให้เห็น การเรืองแสง และเห็นปัญหา ในระบบ ขับถ่าย ได้ดีขึ้น เช่น ลำไส้อุดตัน เป็นต้น
 • ตรวจดู สิ่งแปลกปลอม ใช้ในการ ตรวจดูว่า มีสิ่งแปลกปลอม เช่น โลหะ ซึ่งการ เอกซเรย์ จะช่วยระบุตำแหน่ง ของสิ่งเหล่านั้น เพื่อวางแผน การรักษา ต่อไป

ข้อห้ามใน การเอกซเรย์

การเอกซเรย์ สามารถทำได้ เพื่อวินิจฉัย เบื้องต้น แต่ก็ยกเว้น ในสตรีมีครรภ์ เพราะรังสี ของการเอกซเรย์ จะทำให้เกิด ความผิดปกติ แก่ทารก ในครรภ์ได้ เพราะฉะนั้น จึงควรหลีกเลี่ยง การเอกซเรย์

การเตรียมตัว ก่อนทำการ เอกซเรย์

ผู้ที่จะเข้า รับการตรวจ ไม่ต้องมี การเตรียมตัว อะไรพิเศษ ไม่ต้องงดน้ำ หรืออาหาร หรืองดยา แต่หากต้องกลืน สารแบเรียม หรือไอโอดีน ก็ควรหลีกเลี่ยง การทานยา หากอยู่ใน ระหว่าง การตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้ แพทย์ทราบ ก่อนทันที เพื่อที่แพทย์ จะได้เลื่อน การตรวจไปก่อน สำหรับ การแต่งกาย ควรสวมเสื้อผ้า ที่สวมใส่ แล้วสบาย ไม่พอดี ตัวจนเกินไป ไม่สวม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า ที่มีส่วน ประกอบ ของโลหะ และหากท่าน มีอุปกรณ์ หรือโลหะ ฝังอยู่ใน ร่างกาย ควรแจ้งให้ แพทย์ทราบล่วงหน้า ด้วยเช่นกัน

การดูแล หลังการ เอกซเรย์

หลังจากเสร็จ จากการทำ การเอกซเรย์แล้ว แพทย์อาจให้ คนไข้ฟังผล หรือกลับบ้าน ได้เลย โดยที่ นักรังสี วิทยา จะส่งผล ไปให้แพทย์ ซึ่งเมื่อแพทย์ ได้ผลตรวจแล้ว อาจมีการ สั่งตรวจเพิ่มเติม อย่างอื่น เพื่อใช้ในการ วินิจฉัย ร่วมเพิ่มเติม แล้ววางแผน ในการรักษา ต่อไป และอันตราย จากการ แพร่กระจาย ของรังสี เอกซเรย์ ถือว่า ไม่มี และต่ำมาก

ผลข้างเคียง ที่อาจเกิดขึ้น ได้จาก สารทึบแสง และยาที่ใช้ ในการเอกซเรย์  เช่น

 • ตาพร่ามัว เนื่องจาก ยาที่ฉีด เพื่อลดการ บีบตัวของ กระเพาะอาหาร อาจทำให้ เกิดขึ้นได้ ในช่วง 1-2 ชั่วโมง
 • อุจจาระ มีสีซีด หากมีการ ใช้สารแบเรียม สำหรับการ ทำเอกซเรย์ จะทำให้ อุจจาระ ที่ถ่ายออกมา มีสีซีด อย่างน้อย 1-2 วัน
 • ผื่นขึ้น อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับผู้ ที่ต้องใช้ สารไอโอดีน และอาจ ทำให้รู้สึก ไม่สบายได้
 • ผิวแห้ง
 • ปากแห้ง
 • ท้องเสีย
 • ปริมาณ เม็ดเลือด ต่ำลง
 • กลืนน้ำ หรืออาหาร ได้ลำบาก
 • เวียนศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • ลิ้นอาจรับรู้ รสชาติ คล้ายโลหะ
 • รู้สึกหนาว ๆ ร้อน ๆ
 • อาการคัน
 • ลมพิษ
 • ความดัน โลหิตลดต่ำ อย่างรุนแรง
 • อาการช็อค อันเนื่องมาจาก การแพ้ อย่างรุนแรง
 • หัวใจหยุดเต้น

แพทย์, ศัลยแพทย์ และคลินิก ใน เยอรมนี ที่เชี่ยวชาญในด้าน การวินิจฉัย ภาพถ่ายเอ็กซเรย์

คุณต้องการให้เราช่วยหาคลินิกหรือโรงพยาบาล สำหรับทำศัลยกรรมหรือทำการรักษาหรือไม่?

ทีมงานของเรา พร้อมให้บริการในทุก ๆ ขั้นตอน จนกว่าการรักษาหรือศัลยกรรมของคุณจะเสร็จสิ้น

ช่วยฉันค้นหาคลินิก

ดูการ การวินิจฉัย ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ ทั้งหมด และคลินิกใน เยอรมนี รวมถึงบริเวณใกล้เคียง

คลินิก และ โรงพยาบาล ที่ให้บริการ การวินิจฉัย ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ ใน เยอรมนี
ค้นหา และเปรียบเทียบ คลินิก โรงพยาบาล ที่ดีที่สุดสำหรับ การวินิจฉัย ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ ใน เยอรมนี
ขอใบเสนอราคาฟรี!
ไม่พบรายการที่คุณกำลังสนใจ? เราสามารถช่วยคุณได้!
คุณเป็นเจ้าของคลินิก หรือ โรงพยาบาล ใน เยอรมนี หรือไม่
เข้าร่วมกับ MyMediTravel ตอนนี้ - ฟรี!

ค้นหาคลินิกและโรงพยาบาลชั้นนำสำหรับ การวินิจฉัย ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ ใน เยอรมนี สามารถเปรียบเทียบการรักษาหรือศัลยกรรม เลือกราคาที่ถูกที่สุด ปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย และดูรีวิว ประกอบการตัดสินใจจากทั้งหมด 6 คลินิก ที่เชี่ยวชาญในด้าน การวินิจฉัย ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ ใน เยอรมนี

ดูคลินิกและโรงพยาบาลทั้งหมด ใน เยอรมนี ที่มีใน MyMediTravel

ขอใบเสนอราคาฟรี