การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติด การรักษา ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์