โรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษา ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์